Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tích vô hướng của hai vectơ (tiết 1)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:38' 17-08-2017
  Dung lượng: 549.7 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  KIểM TRA BàI Cũ
  Cho tam giác đều ABC, H là chân đường cao hạ từ đỉnh A. Hãy xác định các góc:
   
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  1. Định nghĩa:
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  1. Định nghĩa:
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
   
   
  Giải:
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  1. Định nghĩa: (SGK)
   
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  2. Các tính chất của tích vô hướng:
   
  b. Nhận xét:
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
   
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  2. Các tính chất của tích vô hướng:
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  Câu hỏi 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. Tổng của hai vectơ là một số
  B. Hiệu của hai vectơ là một số
  C. Tích vô hướng của hai vectơ là một số
  D. Tích vô hướng của hai vectơ là một vectơ
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  CỦNG CỐ
   
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  CỦNG CỐ
  Câu hỏi 3: Khẳng định nào sau đây là sai?
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  CỦNG CỐ
   
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  CỦNG CỐ
  Câu hỏi 5: Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây sai?
   
   
   
   
  §2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
  TIẾT 16-17
  BTVN
  Làm bài: 1, 2, 3 trang 45 / SGK
   
  Gửi ý kiến