Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ma trận đề kiểm tra Chương IV - Đại số 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:25' 17-08-2017
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 220
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Tín)
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 – CHƯƠNG IV
  THỜI GIAN 45 PHÚT

  I. MA TRẬN ĐỀ:
  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  Cộng
  
  1. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  Giải được bất phương trình chứa ẩn ở mẫu đơn giản
  Giải được bất phương trình bậc hai một ẩn
  Giải được hệ bất phương trình
  Giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu căn
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  2
  20%
  1
  2
  20%
  1
  2
  20%
  1
  1
  10%
  4
  7
  70%
  
  2. Dấu của nhị thức, tam thức
  Xét được dấu biểu thức gồm tích, thương của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai
  
  Vận dụng dấu của nhị thức hoặc tam thức tìm đk của tham số để bpt thỏa mãn đk cho trước
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  2
  20%
  
  1
  1
  10%
  
  2
  3
  30%
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  4,0
  40%
  1
  2,0
  20%
  2
  3,0
  30%
  1
  1,0
  10%
  7
  10
  
  
  II. BẢN MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA
  Câu 1: (2,0 điểm). Xét dấu một biểu thức dạng tích, thương các nhị thức hoặc 1 tam thức bậc hai
  Câu 2: (7,0 điểm)
  a/(2,0 điểm) Giải bất phương trình bậc nhất
  b/ (1,0 điểm) Giải bất phương trình bậc hai
  c/ (2,0 điểm) Giải hệ bất phương trình gồm: một bất phương trình bậc hai trên bậc nhất và một bpt bậc nhất
  d/(2,0 điểm) Giải bpt chứa ẩn trong dấu căn
  Câu 3: (1,0 điểm) Cho một bpt bậc hai chứa tham số, tìm đk của tham số để bpt tm đk cho trước.(vô nghiệm, có nghiệm)
  III. ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO
  Câu 1: (2,0 đ) Xét dấu các biểu thức sau: .
  Câu 2: (7,0 đ)
  a/Giải bất phương trình: .
  b/Giải bất phương trình: .
  c/Giải hệ bất phương trình: 
  d/Giải bất phương trình: .
  Câu 3: (1,0 đ) Tìm m để bất phương trình sau: vô nghiệm.


   
  Gửi ý kiến