Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề kiểm tra GT 12 Chương III

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:24' 17-08-2017
  Dung lượng: 14.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Tín)
  KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG
  MÔN: GIẢI TÍCH 12
  THỜI GIAN: 45 PHÚT (KỂ CẢ THỜI GIAN GIAO ĐỀ)

  ĐỀ BÀI (ĐỀ 1)
  Câu 1 (2 điểm): Tìm nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓
  𝑥=2𝑠𝑖𝑛𝑥+𝑥
  𝜋=3.
  Câu 2 (6 điểm): Tính các tích phân sau:
  𝐼
  0
  1
  𝑒
  𝑥+2
  𝑑𝑥

  𝐼
  0
  𝜋
  𝑠𝑖𝑛2𝑥.𝑐𝑜𝑠𝑥.𝑑𝑥

  𝐼
  1
  𝑒
  2𝑥+1
  𝑙𝑛𝑥.𝑑𝑥

  𝐼
  0
  𝜋
  2
  𝑠𝑖𝑛
  𝑥.𝑑𝑥

  Câu 3 (2 điểm): Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số 𝑦=𝑥
  𝑥
  2+1, 𝑥=0,𝑥
  3 và trục hoành.
  Tính diện tích hình phẳng (H).
  Cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra.


  KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG
  MÔN: GIẢI TÍCH 12
  THỜI GIAN: 45 PHÚT (KỂ CẢ THỜI GIAN GIAO ĐỀ)

  ĐỀ BÀI (ĐỀ 2)
  Câu 1 (2 điểm): Tìm nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓
  𝑥=3𝑐𝑜𝑠𝑥+𝑥
  𝜋=2.
  Câu 2 (6 điểm): Tính các tích phân sau:
  𝐼
  0
  1
  2𝑒
  𝑥+1
  𝑑𝑥

  𝐼
  0
  𝜋
  𝑠𝑖𝑛𝑥.𝑐𝑜𝑠2𝑥.𝑑𝑥

  𝐼
  1
  𝑒
  𝑥+2
  𝑙𝑛𝑥.𝑑𝑥

  𝐼
  0
  𝜋
  2
  𝑐𝑜𝑠
  𝑥.𝑑𝑥

  Câu 3 (2 điểm): Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số 𝑦=𝑥
  𝑥
  2+2, 𝑥=0,𝑥
  2 và trục hoành.
  Tính diện tích hình phẳng (H).
  Cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra.

   
  Gửi ý kiến