Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề kiểm tra ĐSGT 11 - Chương I

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:16' 17-08-2017
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I
  Câu 1: Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. Phương trình có các nghiệm là 
  B. Phương trình có các nghiệm là 
  C. Phương trình có các nghiệm là 
  D. Phương trình có các nghiệm là 
  Câu 2: Hàm số có tập xác định là:
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số là
  A. -2 B. 5 C. -1 D. 1
  Câu 4: Hàm số có chu kỳ tuần hoàn là:
  A. B. C. D. 
  Câu 5: Cho phương trình . Phương trình có các nghiệm là:
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 6: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là:
  A. B. C. D. 
  Câu 7: Cho phương trình (m là tham số). Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. Phương trình có nghiệm khi 
  B. Phương trình có nghiệm khi 
  C. Phương trình luôn có nghiệm với mọi 
  D. Phương trình luôn vô nghiệm với mọi 
  Câu 8: Phương trình có các nghiệm là
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 9: Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại
  A. B. C. D. 
  Câu 10: Hàm số có tập xác định là:
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 11: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là:
  A. B. C. D. 
  Câu 12: Phương trình nhận giá trị nào sau đây là nghiệm?
  A. B. C. D. 
  Câu 13: Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ
  A. B. C. D. 
  Câu 14: Khẳng định nào sau đây sai?
  A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
  B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
  C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
  D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
  Câu 15: Cho phương trình . Với giá trị nào của thì phương trình vô nghiệm?
  A. B. C. D. 
  Câu 16: Hàm số có tập xác định là:
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 17: Hàm số có chu kỳ tuần hoàn là:
  A. B. C. D. 
  Câu 18: Hàm số có chu kỳ tuần hoàn là:
  A. B. C. D. 
  Câu 19: Hàm số có chu kỳ tuần hoàn là:
  A. B. C. D. 
  Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là
  A. -3 B. -2 C. 3 D. -1
  Câu 21: Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. Phương trình có các nghiệm là 
  B. Phương trình vô nghiệm
  C. Phương trình có các nghiệm là 
  D. Phương trình có các nghiệm là 
  Câu 22: Cho phương trình . Các nghiệm của phương trình biểu diễn được bao nhiêu điểm khác nhau trên đường tròn lượng giác?
  A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
  Câu 23: Cho phương trình (m là tham số). Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?
  A. B. C. D. 
  Câu 24: Phương trình có các nghiệm là:
  A. B. C. D. 
  Câu 25: Cho phương trình . Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng bằng:
  A. 1 B. 2 C. 0 D. 3


   
  Gửi ý kiến