Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề cương ôn tập HKII - Toán 12

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:32' 17-08-2017
  Dung lượng: 882.5 KB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Tín)
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 – HỌC KÌ II
  CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
  A. Kiến thức cơ bản:
  1. Nguyên hàm:
  Các định nghĩa nguyên hàm và họ nguyên hàm, các tính chất của nguyên hàm.
  Các phương pháp tính nguyên hàm: đổi biến, nguyên hàm từng phần.
  Bảng nguyên hàm thường dùng.
  Bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp :
  NGUYÊN HÀM CÁC HÀM SỐ SƠ CẤP THƯỜNG GẶP
  NGUYÊN HÀM CÁC HÀM SỐ HỢP : 
  
  
  
  
  
  2. Tích phân:
  - Định nghĩa tích phân, các tính chất của tích phân.
  - Các phương pháp tính tích phân: đổi biến số, tích phân từng phần.
  3. Ứng dụng tích phân:
  a) Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng :
  - Dạng toán1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 1 đường cong và 3 đường thẳng.
  Công thức:
  Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b] khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) :y=f(x) và các đường thẳng x= a; x=b; y= 0 là :
  
  - Dạng toán2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong và 2 đường thẳng.
  Công thức:
  Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C) và y=g(x) có đồ thị (C’) liên tục trên đoạn [a;b] khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C), (C’) và các đường thẳng x= a; x=b là : 
  b) Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể tròn xoay :
  Thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) có phương
  trình y= f(x) và các đường thẳng x= a, x=b , y= 0 quay một vòng xung quanh trục ox là:

  
  B. Dạng toán cần luyện tập:
  1. Nguyên hàm:
  Dạng 1: Tìm nguyên hàm của một hàm số bằng định nghĩa và tính chất.
  Phương pháp giải:
  Thường đưa nguyên hàm đã cho về nguyên hàm của tổng và hiệu sau đó vận dụng bảng nguyên hàm thường dùng kết quả.
  Ví dụ: Tìm nguyên hàm các hàm số sau:
  a) f(x) = x3 – 3x + b) f(x) = + c) f(x) = (5x + 3)5 d) f(x) = sin4x cosx
  Dạng 2: Tìm nguyên hàm của một hàm số thoả điều kiện cho trước.
  Phương pháp giải:
  B1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số đã cho
  B2: Thay điều kiện đã cho vào họ nguyên hàm tìm được C thay vào họ nguyên
  hàm nguyên hàm cần tìm.
  Ví dụ: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=1+ sin3x biết F()= 0.
  2. Tính tích phân:
  Dạng 1: Tính tích phân bằng định nghĩa và tính chất.
  Phương pháp giải: Thường đưa tích phân đã cho về tích phân của tổng và hiệu sau đó vận dụng bảng nguyên hàm thường dùng kết quả.
  Ví dụ: Tìm tích phân các hàm số sau:
  a/ b/ c/ 
  Dạng 2: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến.
  a) Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến.
  Phương pháp giải:
  b1: Đặt t = (x) dt = 
  b2: Đổi cận:
  x = a t =(a) ; x = b t = (b)
  b3: Viết tích phân đã cho theo biến mới, cận mới rồi tính tích phân tìm được .
  Ví dụ : Tính tích phân sau :
  a/ b/
  b) Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1:
  Phương pháp giải:
  b1: Đặt x = u(t) (điều kiện cho t để x chạy từ a đến b) dx = 
  b2: Đổi cận:
  x = a u(t) = a t = 
  x = b u(t) = b t = ( chọn , thoả đk đặt ở trên)
  b3: Viết về tích phân mới theo biến mới, cận mới rồi tính tích phân .
  Ví dụ: Tính :
  Dạng 3: Tính tích phân bằng phương pháp từng phần:
  Công thức từng phần : 
  - Một số tích phân thường sử dụng phương pháp tích phân từng phần :
  
  Ví dụ 1: Tính các tích phân sau:
  a/ I
   
  Gửi ý kiến