Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các dạng phương trình mặt phẳng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:16' 17-08-2017
  Dung lượng: 281.0 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Tín)
  PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
  Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
  I- Một số kiến thức cần lưu ý:
  1.Véctơ nằm trên đường thẳng vuông góc với mp() được gọi là véc tơ pháp tuyến của mp().
  2. Nếu 2 véctơ là 2 véc tơ không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trên mp() thì véctơ là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ().
  3. Phương trình Ax+By+Cz+D=0 với gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng (). Khi đó mp() có một véctơ pháp tuyến là .
  4. Mp() đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và có véctơ pháp tuyến thì mp() có phương trình là A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0.
  (ý: Có toạ độ 1 điểm thuộc mp và VTPT của mp => viết được PT tổng quát của mp).
  5. Nếu () đi qua 3 điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)với thì phương trình mặt phẳng (ABC) là (1). PT(1) được gọi là PT mặt phẳng theo đoạn chắn.
  6. Các mp(Oxy); (Oyz); (Oxz) có phương trình lần lượt là z=0; x=0; y=0
  7. Hình chiếu của điểm M(a;b;c) trên các trục toạ độ Ox; Oy; Oz lần lượt là Mx(a;0;0); My(0;b;0); Mz(0;0;c). Hình chiếu của M trên các mặt phẳng toạ độ (Oxy); (Oyz); (Oxz) lần lượt là M1(a;b;0); M2(0;b;c); M3(a;0;c).
  8. Điểm đối xứng với điểm M(a;b;c) qua các mặt phẳng toạ độ (Oxy); (Oyz); (Oxz) lần lượt là ;; 
  II- Một số dạng toán thường gặp:
  Dạng 1: Viết phương trình mp đi qua 3 điểm không thẳng hàng A, B, C.
  B1: Tìm toạ độ
  B2: Tìm
  B3: Viết PT mp(P) đi qua điểm A và nhận làm VTPT.
  Dạng 2: Viết phương trình mp đi qua điểm M0 cho trước và song song với mp() cho trước ().
  B1: Tìm VTPT của mp
  B2: Mp cần tìm đi qua điểm M0 và nhận làm VTPT.
  Dạng 3:Viết phương trình mp trung trực của đoạn thẳng AB.
  B1: Tìm toạ độ và toạ độ trung điểm I của đoạn AB.
  B2: Mp cần tìm đi qua điểm I và nhận làm VTPT.
  Dạng 4: Viết phương trình mp đi qua điểm M0 cho trước và vuông góc với đường thẳng d cho trước.
  B1: Tìm VTCP của d.
  B2: Viết PT mpđia qua điểm M0 và nhận làm VTPT.
  Dạng 5: Viết phương trình mp đi qua điểm M0 và song song với hai đường thẳng phân biệt d1; d2 cho trước. (d1 và d2 không song song)
  B1: Tìm các VTCP của d1 và d2.
  B2: Tìm
  B3: Viết PT mpđi qua điểm M0 và nhận làm VTPT.
  Dạng 6: Viết phương trình mp đi qua điểm A và chứa đường thẳng d cho trước. ()
  B1: Tìm toạ độ điểm M0 d và VTCP của d.
  B2: Tìm
  B3: Viết PT mpđi qua điểm A và nhận làm VTPT.
  Dạng 7: Viết phương trình mp chứa đường thẳng d1 và song song với đường thẳng d2 cho trước. (d1 và d2 không song song)
  B1: Tìm toạ độ điểm M1và VTCP của d1 và d2.
  B2; Tìm
  B3: Viết PT mp đi qua điểm M1 và nhận làm VTPT.
  Dạng 8: Viết phương trình mp chứa 2 đường thẳng cắt nhau d1 và d2.
  B1: Tìm toạ độ điểm M1 d1 (hoặc điểm M2 d2 ) và các VTCP của d1 và d2.
  B2: Tìm
  B3: Viết PT mp đi qua
   
  Gửi ý kiến